0722 235 838 info@countyfm.co.ke

BY BRIAN MWANGANGI.

Returning Ovisa wa nzama ya unyuvani na mivaka IEBC kauntini ya Kitui nthini wa unyuvani munene wa mwai wa 8 Gogo Nguma niwamenda ateti onthe ala mekukitia ivila kivathukanio syaa utongoi matwaiisye campaign sya muuo na mayivathana na syiko sya kulua nduuthi na kuingianisya enenthi nikwithiwa enenthi nimailite kwikala na uumwe na ngwatanio ona itina wa unyuvani.

Nguma aneenie ndeto ii kikaloni na okitii ma kivila kya ungavana,useneta na utongoi wa aamwaitu mwakoni wa KEFRI musyini wa Kitui vala kuatiania na walanio wa IEBC okitii ma ungavana makatunga mathangu moo kwi nzama isu ituku yimwe mwaini wa 6 iseso yila yikatwaiiw’a mwakoni wa Kefri musyini wa Kitui na Ngavana ula wi kivilani Julius Malombe niwe ukatunga mathungu make wa mbee uungu wa kyama kya Wiper muendo wa saa itatu kioko,Charity Ngilu wa NARC atunge mathangu muendo wa saa itano nake Seneta David Musila aitwaa mathangu ma kukitia ungavana ta independent muendo wa saa Nyaanya sya muthenya